1. Algemene bepalingen

Toepasselijkheid van het personeelshandboek

Het personeelshandboek is van toepassing op alle medewerkers die op basis van een arbeidsovereenkomst in dienst zijn bij de Gemeente Amstelveen en de griffie.

Dit personeelshandboek geldt naast de Cao Gemeenten en hogere wetgeving, zoals het Burgerlijk Wetboek. De Cao Gemeenten en de hogere wetgeving zijn leidend in het geval bepalingen uit het personeelshandboek daarmee in strijd zijn.

Wijzigingen arbeidsvoorwaarden

De werkgever kan de arbeidsvoorwaarden eenzijdig wijzigen als de werkgever daarbij een zwaarwegend belang heeft.

Onvoorziene situaties

In situaties waarin het personeelshandboek niet voorziet, overlegt de leidinggevende van de medewerker met de HR-adviseur over een redelijke toepassing van het personeelshandboek.

Youforce

In het personeelshandboek wordt vaak naar Youforce verwezen. De medewerker kan in Youforce onder andere zijn personeelsdossier en salarisstroken inzien, wijzigingen doorgeven en verlof aanvragen via Self Service, arbeidsvoorwaarden uitruilen via ‘Flex Benefits’ en inschrijven voor trainingen van de AA-academie.


Inloggen kan met de persoonlijke inloggegevens van de medewerker op https://www.raet.nl/inloggen. Nieuwe medewerkers krijgen van de Servicedesk HRM inloggegevens om voor het eerst in te kunnen loggen.


Voor meer informatie zie de handleiding voor Flex Benefits en Self Service.

Doorgeven van wijzigingen

De medewerker geeft wijzigingen in de persoonlijke situatie die van belang zijn voor de werkgever - bijvoorbeeld een verhuizing - zo snel mogelijk via Youforce door aan de werkgever. De gevolgen voor het niet of niet tijdig doorgeven van wijzigingen komen voor rekening van de medewerker.

Deel dit artikel:

Kun je niet vinden wat je zoekt? Probeer de zoekfunctie!