1. Algemene bepalingen

Toepasselijkheid van het personeelshandboek

Het personeelshandboek is van toepassing op alle medewerkers die op basis van een arbeidsovereenkomst in dienst zijn bij de Gemeente Amstelveen en de griffie.

Dit personeelshandboek geldt naast de Cao Gemeenten en hogere wetgeving, zoals het Burgerlijk Wetboek. De Cao Gemeenten en de hogere wetgeving zijn leidend in het geval bepalingen uit het personeelshandboek daarmee in strijd zijn.

Wijzigingen arbeidsvoorwaarden

De werkgever kan de arbeidsvoorwaarden eenzijdig wijzigen als de werkgever daarbij een zwaarwegend belang heeft.

Onvoorziene situaties

In situaties waarin het personeelshandboek niet voorziet, overlegt de leidinggevende van de medewerker met de HR-adviseur over een redelijke toepassing van het personeelshandboek.

Deel dit artikel:

Kun je niet vinden wat je zoekt? Probeer de zoekfunctie!