10. Integriteit en huisregels

Ambtseed

Nieuwe medewerkers zijn verplicht om de ambtseed af te leggen. De gemeentesecretaris neemt de eed af. Medewerkers die al in dienst zijn maar destijds bij hun indiensttreding geen eed hebben afgelegd, kunnen de ambtseed vrijwillig afleggen.

Verklaring omtrent gedrag (VOG)

Nieuwe medewerkers moeten binnen 6 weken na indiensttreding een verklaring omtrent gedrag kunnen overleggen. Het niet kunnen overleggen van een VOG kan gevolgen hebben voor de voorzetting van het dienstverband.


(Vakantie)medewerkers of stagiaires die korter dan 6 weken bij de werkgever werkzaam zijn hoeven geen VOG over te leggen.

Nevenwerkzaamheden

Het is voor medewerkers niet toegestaan om betaalde of onbetaalde nevenwerkzaamheden te verrichten die een goede vervulling van de functie in de weg staan. Medewerkers moeten hun nevenwerkzaamheden daarom via Youforce doorgeven. Nieuwe nevenwerkzaamheden moeten ten minste een maand van tevoren worden gemeld. Kijk voor meer informatie over nevenwerkzaamheden in de gedragscode in de bijlage.

Gedragscode en integriteitsfunctionaris

In de gedragscode zijn richtlijnen voor de medewerker te vinden om zich als ‘goed werknemer’ te gedragen. De gedragscode is te vinden in de bijlage.


Als de medewerker een overtreding van de gedragscode of een integriteitsschending vermoedt, moet de medewerker dit melden bij de integriteitsfunctionaris. De integriteitsfunctionaris van onze organisatie is Dirk Jan Wagenaar. Kijk voor zijn contactgegevens op Atlas.

Klokkenluidersregeling

VOLGT NOG, WORDT MOMENTEEL AANGEPAST.

Vertrouwenspersonen

De medewerker die te maken krijgt met discriminatie, pesten, agressie, geweld, seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag van een collega of leidinggevende, kan dit bespreken met één van de vertrouwenspersonen. De interne vertrouwenspersonen zijn: Karin van den Heuvel, Eva Adorjan en Selma Mantel. Kijk voor hun contactgegevens op Atlas.


De medewerker kan ook contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon, dit is Henk Heijerman.
Hij is te bereiken via:
e-mail: henkheijerman@gmail.com.

telefonisch: 06-44 660 22 80

Rookbeleid

In het raadhuis is een algemeen rookverbod van kracht. Daarnaast is er een rookvrije zone rondom het Raadhuis. Er is buiten deze rookvrije zone een plek aangewezen waar gerookt mag worden. Dat is het nisje waar ook een asbaktegel is geplaatst.

Deel dit artikel:

Kun je niet vinden wat je zoekt? Probeer de zoekfunctie!