2. Arbeidsovereenkomst

In hoofdstuk 2 van de cao is informatie opgenomen over het aangaan van een arbeidsovereenkomst. Ook is er informatie te vinden voor bijzondere groepen medewerkers zoals oproepkrachten, vakantiekrachten, payrollmedewerkers en stagiaires. Klik hier om naar de cao te gaan. In het personeelshandboek is aanvullende informatie over dit onderwerp te vinden.

Proeftijd

In de arbeidsovereenkomst van nieuwe medewerkers kan een proeftijd worden opgenomen. De maximale duur van de proeftijd is in lijn met artikel 7:652 van het Burgerlijk Wetboek en is afhankelijk van de duur van de arbeidsovereenkomst:

  • Een arbeidsovereenkomst van zes maanden of korter: geen proeftijd.
  • Een arbeidsovereenkomst van langer dan zes maanden maar korter dan twee jaar: een proeftijd van maximaal één maand.
  • Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd: een proeftijd van maximaal twee maanden.

Urenwijziging

Een medewerker die meer of minder uren wil werken bespreekt dit met de leidinggevende. Wanneer de leidinggevende akkoord is, kan de medewerker de urenwijziging aanvragen via Youforce. De urenwijziging moet waar mogelijk twee maanden voor de ingangsdatum worden aangevraagd. De urenwijziging kan niet met terugwerkende kracht worden doorgevoerd. De medewerker krijgt een bevestiging van de urenwijziging.

Interne vacatures

Vacatures worden bij voorkeur vervuld door een interne sollicitant. Om die reden worden vacatures eerst zeven tot veertien dagen intern opengesteld. De vacatures zijn te vinden op: https://amstelveen.easycruit.com/intranet/intranet


Na deze periode wordt de vacature ook zichtbaar voor externe sollicitanten. In uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld bij functies waarvoor de arbeidsmarkt erg krap is, kan de vacature tegelijkertijd intern en extern worden opengesteld.

Einde arbeidsovereenkomst door opzegging en pensioen

Opzeggen arbeidsovereenkomst door medewerker

Een medewerker kan zijn arbeidsovereenkomst opzeggen door middel van een e-mail of (digitale) brief aan de leidinggevende met een cc aan de HR-adviseur. De medewerker geeft aan met ingang van welke datum hij zijn arbeidsovereenkomst wil opzeggen. Hij houdt daarbij rekening met de wettelijke opzegtermijn.


De wettelijke opzegtermijn van de medewerker is één kalendermaand. Dit betekent dat als de medewerker zijn arbeidsovereenkomst uiterlijk voor het einde van de maand opzegt, zijn opzegging met ingang van de eerste van de volgende maand in gaat. Stel dat de medewerker per 1 maart uit dienst wil, dan moet de medewerker zijn arbeidsovereenkomst uiterlijk vóór 1 februari schriftelijk opzeggen. De opzegtermijn kan langer zijn als de medewerker en de werkgever dit hebben afgesproken in de arbeidsovereenkomst.


Aan de medewerker wordt in bepaalde gevallen een budget beschikbaar gesteld voor een afscheid met collega’s. Kijk voor meer informatie in de richtlijn verstrekkingen bij jubilea en persoonlijke gelegenheden.

Einde arbeidsovereenkomst bij pensioen of het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd

Als een medewerker de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, dan zegt de werkgever de arbeidsovereenkomst van de medewerker op. Mocht een medewerker eerder met pensioen gaan dan bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd, dan zegt de medewerker zelf zijn arbeidsovereenkomst op.


Als een medewerker met pensioen gaat, ontvangt de medewerker een gratificatie. Er wordt daarnaast een budget beschikbaar gesteld voor een afscheid met collega’s. Kijk voor meer informatie in de richtlijn verstrekkingen bij jubilea en persoonlijke gelegenheden.

Gevolgen en afwikkeling einde dienstverband

De medewerker ontvangt na afloop van het dienstverband een eindafrekening. Daarin wordt het resterend IKB, eventueel resterend of teveel genoten verlof en eventueel terug te betalen kosten verrekend (bijvoorbeeld in het kader van ouderschapsverlof of studie). De medewerker moet zijn verlof, in overleg met zijn leidinggevende, zoveel mogelijk opnemen vóór het einde van de arbeidsovereenkomst.


Als de arbeidsovereenkomst eindigt, eindigt ook de verplichte deelname aan het ABP-pensioen. Medewerkers die verzekerd zijn via een collectieve ziektekostenverzekering houden het hele kalenderjaar hun ziektekostenverzekering, maar de collectiviteitskorting geldt niet langer.


De medewerker moet zijn toegangspasje en eventuele bedrijfskleding voor het einde van de arbeidsovereenkomst inleveren bij de leidinggevende. Eventuele devices zoals een mobiele telefoon, laptop of tablet moeten vóór het einde van de arbeidsovereenkomst worden ingeleverd bij de ICT Servicedesk.


Youforce is tot drie maanden na het einde van de arbeidsovereenkomst nog toegankelijk, bijvoorbeeld voor het inzien en downloaden van salarisstroken of brieven.


Als een medewerker binnen vier weken na het einde van het dienstverband ziek wordt, moet de medewerker dit melden bij de Servicedesk HRM.

Van werk naar werk

Als de medewerker boventallig is verklaard, heeft de medewerker recht op een van werk naar werk-traject. In hoofdstuk 9 van de cao is uitgebreide informatie te vinden over het van werk naar werk-traject.

Aanvullende en na-wettelijke uitkeringen

Als een medewerker werkloos wordt, heeft de medewerker vaak recht op een WW-uitkering. Soms is er ook recht op een aanvullende of na-wettelijke uitkering. Kijk voor meer informatie hierover in hoofdstuk 10 van de cao.

Deel dit artikel:

Kun je niet vinden wat je zoekt? Probeer de zoekfunctie!