3. Salaris, salaristoelagen en vergoedingen

HR21

Salarisbetaling, salarisstrook en jaaropgaven

Uitloopschalen


Functioneringstoelage en arbeidsmarkttoelage

Inconveniëntentoelage

Toelage overgangsrecht


Reiskostenvergoeding woon-werkverkeer

Reiskostenvergoeding gebruik eigen vervoer en OV

Reiskostenvergoeding openbaar vervoer

Doorbetaling reiskostenvergoeding bij langdurige afwezigheid

Compensatie gebruik privé-auto

Carpoolregeling

Zakelijk reizen

Lenen van een dienstfiets, -auto, -scooter


Vergoeding stage- en werkervaringsplaats

Overwerkvergoeding

Maaltijd- of reiskostenvergoeding bij overwerk

Jubileumuitkering en attenties

Maaltijd- of reiskostenvergoeding bij overwerk

Gratificaties

Verplichting en vergoeding voor BHV'ers

Collectieve ziektekostenverzekering

Deel dit artikel:

Kun je niet vinden wat je zoekt? Probeer de zoekfunctie!