4. Individueel keuze budget

Doelen IKB

Het Individueel Keuze Budget (IKB) is een budget dat door de medewerker flexibel kan worden ingezet voor verschillende bestedingsdoelen. In de cao (H4) is meer informatie te vinden over de opbouw en de hoogte van het IKB. Daarin zijn ook een aantal bestedingsdoelen van het IKB genoemd, zoals het kopen van vakantiedagen. Het IKB kan daarnaast worden ingezet voor de doelen die door de werkgever zijn bepaald en in het personeelshandboek zijn opgenomen. Het voordeel van het fiscaal uitruilen met het IKB is dat over het gekozen bedrag geen loonheffing wordt ingehouden.


Het IKB kan via Flex Benefits in Youforce worden ingezet. De deadline voor het inzetten van het IKB is de laatste dag van de maand voorafgaand aan de maand waarin het IKB gebruikt gaat worden. In Youforce is per bestedingsdoel meer praktische informatie te vinden. Het IKB dat aan het eind van het jaar niet besteed is, wordt aan de medewerker uitbetaald in de maand december.

Verkopen en kopen van bovenwettelijke vakantie-uren

De medewerker kan bovenwettelijke vakantie-uren verkopen. Dit kan tot maximaal twee maal de arbeidsduur per week. De medewerker kan geen wettelijke vakantie-uren verkopen.


Raadpleeg art 4.3 van de cao voor meer informatie over het kopen van bovenwettelijke vakantie-uren. Eenmaal gekochte vakantie-uren kunnen niet weer verkocht worden.

Fiscale uitruil woon-werkverkeer

De werkgever mag maximaal € 0,19 cent per kilometer voor woon-werkverkeer onbelast vergoeden. De reiskostenvergoeding van de gemeente Amstelveen is minder dan wat onbelast is toegestaan. De medewerker kan het verschil tussen het bedrag dat fiscaal is toegestaan en het bedrag dat de medewerker aan reiskosten ontvangt, fiscaal uitruilen. Dit bedrag is maximaal 75 km enkele reis. Als de medewerker verhuist of meer of minder dagen gaat werken, kan dit invloed hebben op de fiscale ruimte. De medewerker moet een verhuizing zo snel mogelijk doorgeven via Youforce. Er wordt dan een herberekening gemaakt.

Fiets of een (elektrisch) vervoermiddel

De medewerker kan eens per drie jaar kiezen voor uitruil van het IKB voor de aanschaf van een fiets of een ander (elektrisch) vervoermiddel. Voorwaarde is dat het een goedgekeurd, veilig en milieuvriendelijk vervoersmiddel moet zijn dat bijdraagt aan de vitaliteit van de medewerker. Te denken valt bijvoorbeeld aan een e-bike. Vervoermiddelen die een verbrandingsmotor hebben, zoals bromfietsen, komen niet in aanmerking.


Het maximale bedrag dat hiervoor kan worden aangewend is € 749,- (inclusief btw) voor het vervoermiddel, maximaal € 246,- voor een (fiets)verzekering en € 246,- voor accessoires ten behoeve van het vervoersmiddel (alleen bij aanschaf van het vervoermiddel). Onder accessoires ten behoeve van het vervoersmiddel worden (fiets)onderdelen verstaan, zoals verlichting, een zadel of een slot. Accessoires zoals regenkleding of een zonnebril vallen daar niet onder.


Door deze keuze te maken, verklaart de medewerker dat het gekozen vervoermiddel mede voor het woon-werkverkeer zal worden gebruikt.


De medewerker is vrij om zelf te kiezen bij welk bedrijf het vervoermiddel wordt gekocht. De factuur voor het vervoermiddel moet worden toegevoegd als de medewerker het vervoermiddel wil uitruilen.


De werkgever is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door verlies, diefstal of beschadiging van het vervoermiddel, of schade dat is ontstaan door het gebruik van het vervoermiddel.

Lidmaatschap vakbond en beroepsvereniging

Een medewerker die lid is van een vakbond of een beroepsvereniging kan het IKB gebruiken voor uitruilen van de contributie. Het lidmaatschap van meerdere vakbonden of beroepsverenigingen mag worden uitgeruild.


De medewerker kan de vakbondscontributie jaarlijks in de maand december uitruilen. De brief van de vakbond met de bevestiging dat de medewerker het hele jaar lid is geweest, moet zijn toegevoegd.

Fitnessabonnement

De medewerker kan het IKB gebruiken voor uitruil van (een gedeelte van) het fitnessabonnement en éénmalige inschrijfkosten bij een sportschool. Vergoeding van andere sportabonnementen kunnen niet worden uitgeruild met het IKB.


Het maximale bedrag voor uitruil van het fitnessabonnement is € 20,- per maand. Dat betekent maximaal € 240,- per jaar, plus eenmalige inschrijfkosten.

Stoelmassage

De medewerker kan het IKB gebruiken voor uitruil van de kosten voor stoelmassage.


De medewerker kan een afspraak maken voor een stoelmassage op dinsdag woensdag en vrijdag, via de Servicedesk HRM. De afspraak duurt 20 minuten en vindt plaats in kamer 2.57 van het raadhuis. De massage wordt over de kleding heen gegeven.


De medewerker kan een 3-, 5- of 10 strippenkaart aanschaffen. De strippenkaart kan worden ingebracht in het IKB. Dat kan alleen voor de kosten van stoelmassage die via de werkgever wordt aangeboden.

Studiekosten en vakliteratuur

De medewerker kan het IKB gebruiken voor uitruil van de kosten voor studie en vakliteratuur. De gemaakte kosten moeten verband houden met (toekomstige) werkzaamheden van de medewerker voor de organisatie. Studiekosten die al door de werkgever zijn vergoed, kunnen niet worden uitgeruild.

Internetabonnement voor thuiswerken

De medewerker met toegang tot de digitale werkomgeving kan het IKB inzetten voor uitruil van de abonnementskosten tot een maximum van € 15,- per maand. De medewerker moet een factuur van het internetabonnement bijvoegen.

Computer, telefoon en bijbehorende apparatuur

De medewerker kan het IKB gebruiken voor uitruil ten behoeve van de aanschaf van een computer, laptop, telefoon en bijbehorende apparatuur tot een maximum van € 250,- per jaar (incl. btw).


Onder bijbehorende apparatuur wordt hardware voor een computer en telefoon verstaan, zoals een printer, een externe harde schijf of een oplader. Ook kosten voor reparatie van de computer, telefoon en hardware kan worden uitgeruild.

Stortingen in het ABP ExtraPensioen

De medewerker kan het IKB gebruiken voor stortingen in ABP ExtraPensioen.


Wanneer een medewerker gebruik maakt van het IKB voor extra stortingen in ABP ExtraPensioen moet de medewerker de fiscale pensioenruimtebepaling en de aanmelding voor het ABP ExtraPensioen kunnen overleggen.


Als een medewerker wil stoppen met de maandelijkse stortingen dan moet de medewerker dat zelf aangeven in Youforce.

Deel dit artikel:

Kun je niet vinden wat je zoekt? Probeer de zoekfunctie!