9. Veiligheid

Bedrijfsongevallen

Als er een bedrijfsongeval plaatsvindt moet de leidinggevende daarvan direct op de hoogte worden gesteld. De leidinggevende is verantwoordelijk voor het melden van het bedrijfsongeval aan de arbo-coördinator (bij kantoorwerkzaamheden) of de vca-coördinator (bij buitendienstwerkzaamheden). Dit kan door middel van het formulier ‘(bijna) ongevallen en incidenten’. Dit formulier is te vinden in de bijlage.


Meldingsplichtige ongevallen

De werkgever is verplicht om ernstige arbeidsongevallen direct te melden bij de Inspectie SZW. Dit kan via het meldingsformulier op Inspecties SZW of telefonisch via het telefoonnummer 0800 - 5151.


De verplichting tot melding bestaat in de volgende gevallen:

  • Bij arbeidsongevallen met een dodelijke afloop
  • Bij een ziekenhuisopname
  • Bij blijvend letsel


Wanneer pas later blijkt dat er sprake is van een ziekenhuisopname of blijvend letsel, moet het ongeval alsnog zo snel mogelijk gemeld worden.

Bedrijfskleding

Aan medewerkers in bepaalde functies wordt bedrijfskleding verstrekt. Dat is het geval als:

  • De medewerker herkenbaar moet zijn voor het publiek
  • Er specialistische kleding nodig is vanwege de veiligheid of om schade te voorkomen
  • Er sprake is van vuil werk of werk waardoor kleding snel slijt


De medewerker is zelf verantwoordelijk voor het reinigen van de bedrijfskleding en voor kleine reparaties. In uitzonderingsgevallen, bijvoorbeeld bij ernstige vervuiling van of schade aan kleding als gevolg van het werk, kan in overleg met de leidinggevende de reiniging of reparatie van de kleding worden vergoed.


De werkgever bepaalt hoe vaak de bedrijfskleding vervangen wordt. Als er nieuwe bedrijfskleding wordt verstrekt dient de oude bedrijfskleding te worden ingeleverd bij de leidinggevende. In de cao art 11.1 staan aanvullende regels m.b.t. het dragen van bedrijfskleding.

Deel dit artikel:

Kun je niet vinden wat je zoekt? Probeer de zoekfunctie!